Дата на раждане: 28.02.1962 г.
Трудов стаж: 1988-1989
МБАЛ Благоевград – ординатор в урологично отделение
1990-1992
Университетска Болница “Сент Антоан” към Парижката академия-специализант за придобиване на специалност по андрология
1993-2007
МБАЛ “Александровска”-главен асистент в Катедра по Урология.
2008-2009
МБАЛ “Доверие”-ординатор в Урологично отделение.
1994-2009
Имам частен лекарски кабинет в София.
Образование и обучение: 1982-1988
ВМИ- София
Медицина
1979-1982
Гимназия с разширено преподаване на немски език в София
1992-1994
Шести факултет на Парижката академия
Придобита специалност по Андрология след защита на дипломна работа “Етиология ,диагностика и лечение на органичните причини за еректилната дисфункция”
1994
ВМИ София
Придобита специалност по Урология
1999
Защитена дисертация за придобиване на степен доктор по медицина
До момента имам 25 научни публикации в различни списания в областта на Андологията и Урологията.
Професионален интерес: Работя основно в областта на Андрологията-Микрохирургия на мъжката полова система,асистирана реподукция,консервтивно лечение на еректилната дисфункция и мъжкия стерилитет. Имам над 5000 операции по мъжката полова система
Езици: немски,френски и руски език- четене,писане и говоримо. Английски език-четене и говоримо.
Хобита: тенис на корт, ски, колело и туризъм.