Eректилна дисфункция

Еректилна дисфункция е невъзможността на мъжа да получи добра ерекция,която да удоволетвори и двамата партньори.

Причините биват психогенни и органични(увреждания на кавернозното тяло, хормонални,съдови,неврогенни и др).С напредване на годините пациентите с органични причини за еректилната дисфункция се увеличават.При млади пациенти до 45 години преобладаващата причина за проблеми с ерекцията са психогенните.

За установяване на причината се прави преглед и специални изследвания.При прегледа се снема анмнеза на пациента ,като се обръща внимание на желанието и нощните ерекции.Прави се оглед на пениса и тестисите. Провеждат кръвни изследвания на холестерол,тестостерон и пролактин.При съмнение за съдова причина за еректилната дисфункция се прави папверинов тест и доплерсонография на кръвообръщението на пениса . Кавернозометрия и кавернозография се прави при съмнение за венозна недостатъчност на каврнозното тяло. Изследвания за проводимостта на нервите на пениса се правят при съмнение за неврологична причина .

Лечение: Всички психогенни и по- леки органични форми на еректилна дисфункция се лекуват медикаментозно.При някои увреждания на съдовете може да се правят операции за възстановяване на кръвообръщението на пениса.Ако лекарствата и съдовите операции не помогнат се поставят пенис протези.